Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας