Σε αποθήκη 2 τ.μ.λειτουργεί ο μοριακός αναλυτής στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη