ΣΕΝΕ: Κινητοποίηση 7 Νοέμβρη - Συνέλευση 11 Νοέμβρη