ΣΕΝΕ: Ανακοίνωση για το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Ευαγγελισμού