Σήμερα η κινητοποίηση για την Υγεία στην Πρέβεζα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ