ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Απεργία των εργαζομένων στην ιδιωτική Υγεία