Ρέθυμνο: Αποχή από τα εξωτερικά ιατρεία για τις προσλήψεις