Π. Παπανικολάου: Ιδιωτικοποίηση ΕΟΠΥΥ με τη συγκατάθεση της κυβέρνησης