Π. Παπανικολάου: Ανοχύρωτη Δημόσια Υγεία μπροστά σε δύσκολους μήνες