Π.Ν. Λάρισας: Αντιδράσεις για τη μετατροπή του σε ΝΠΙΔ