Πρωτοβουλία σωματείων για την οργάνωση της διεκδίκησης για την Υγεία