Προκήρυξη θέσης Χειρουργού σε βαθμίδα Διευθυντή με αδιαφανείς διαδικασίες