top of page

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

1.Οργανισμός Νοσοκομείου Κιλκίς.


Με την ψήφιση του νόμου για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1247/τ.β΄/11-4-2012 Αθήνα,10 - 4-2012 ), δημοσιεύτηκε, ο τροποποιημένος οργανισμός του Γεν. Νοσοκομείου Κιλκίς όπου προβλέπει την μείωση των κλινών από 250 σε 215 κλίνες και τη συγχώνευση των δύο Οργανισμών του Γ. Νοσοκομείου Κιλκίς και του Νοσοκομείου –Κ.Υ. Γουμένισσας με 40 κλίνες σε πλήρη ανάπτυξη.


Ως γνωστόν τα Νοσοκομεία Κιλκίς & Γουμένισσας λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση ενώ από το 2013 έχει πραγματοποιηθεί η ολοκληρωτική συνένωση των Νοσοκομείων Κιλκίς-Γουμένισσας με συνολική δύναμη 255 κλινών (δημοσίευση νέου ενιαίου οργανισμού Αριθμ. Υ4α/οικ.123803 ) με συνέπεια κοινή χρηματοδότηση, κοινό ΑΦΜ, κοινή διαχείριση, κοινές προμήθειες κοινό οργανόγραμμα και όσα ανάλογα σχετίζονται με τη συγχώνευση.


Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι προτάσεις για τη σύνταξη και την αναμόρφωση του νέου Οργανισμού του Γ. Νοσοκομείου Κιλκίς, όπως αυτές συντάχθηκαν, η πρώτη το 2017 και η δεύτερη πρόταση για την αναμόρφωση του Οργανισμού που συντάχθηκε το 2020, μέχρι σήμερα καμία απάντηση και καμία τροποποίηση δεν έχει ληφθεί για ένα σύγχρονο Οργανισμό με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.


Επισημαίνουμε την άμεση και αναγκαία επανεξέταση του νέου Οργανισμού του Νοσοκομείου Κιλκίς ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την πλήρη ανάπτυξη του με συνέπεια την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και να κάνουμε σαφές ότι πρόθεση μας είναι η πρόβλεψη και παραμονή όλων τμημάτων και υπηρεσιών που διαθέτουμε, καθώς και όλων των εργαζόμενων.


[2]


2. Οργανικές Θέσεις.

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ- ΥΠΗΡ/ΝΤΕΣ - ΚΕΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ 86 48 38 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 48 34 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 19 12 7 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 294 263 31 ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 36 30 6 ΤΕΧΝΙΚΟ 32 17 15 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 48 14 34Δυσλειτουργία κλινικών: Ψυχ/τρικής, Οφθαλμολογικής και ΩΡΛ που δεν εφημερεύουν λόγω υποστελέχωσης όλο το μήνα, καθώς και την αναστολή λειτουργίας της Ουρ/γικής κλινικής..


Άμεση κάλυψη κενών οργανικών ιατρικών ειδικοτήτων: Νευρολόγου, Παθολογοανατόμου, Δερματολόγου και Γναθοχειρουργού. .


Οι ελλείψεις στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου έχουν σαν αποτέλεσμα την αναστολή του Τακτικού Παθολογικού και του Διαβητολογικού Ιατρείου που στερεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και αυξάνει την ταλαιπωρία των ασθενών. Η Παθολογική κλινική λειτουργεί τακτικό ιατρείο μόλις 1 φορά την εβδομάδα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολλές ανάγκες τακτικής παθολογικής παρακολούθησης του πληθυσμού του Νομού Κιλκίς.


Επιπλέον, το αυτόνομο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών, που παρουσιάζει σημαντική αύξηση προσέλευσης ασθενών μετά το τέλος της πανδημίας, λειτουργεί υπό την επίβλεψη των Παθολόγων, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου να υπηρετούν 4 ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων.


Τα αιτήματα για λειτουργία Τακτικού Ιατρείου Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής που θα μπορούσε να συνδράμει στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού, έμειναν αναπάντητα από την Διοίκηση.


Παρότι ο νομός Κιλκίς είναι παραμεθόριος, εντούτοις παραμένει εκτός και δεν υπάγεται στη διάταξη της 3ετούς θητείας των επικουρικών, όπως εκτός παραμένει και στη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου.


4. Κατασκευή νέας Νοσηλευτικής πτέρυγας.

5. Λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

6. Αναστολή λειτουργίας Γναθοχειρουργικής κλινικής.

[3]

7. Επαναλειτουργία Ιατρείου Ύπνου.

8. Ελλείψεως έμψυχου δυναμικού (ιατρικού και χειριστών) δεν λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος, σε καθημερινή βάση για όλο το 24ωρο. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο τόσο τη ζωή των ίδιων των ασθενών, όσο και του προσωπικού, λόγω αυξημένων και αδικαιολόγητων δρομολογίων και διακομιδών για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω συνιστά επίσης τεράστια σπατάλη πόρων (οδοιπορικά) και ανθρώπινου δυναμικού (εργατοώρες μη παραγωγικές) σε μια δύσκολη περίοδο όσον αφορά τη διάθεση και των δυο παραγόντων.

9.Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού (ιατρικού προσωπικού) έχει σαν συνέπεια να μην λειτουργεί ο καινούργιος ψηφιακός Μαστογράφος που αποκτήθηκε το 2020, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και να μην εξυπηρετούνται όσες γυναίκες ενδιαφέρονται για προληπτική διαγνωστική μαστογραφία με σημαντικές συνέπειες στην παροχή υγειονομικής φροντίδας από το Νοσοκομείο μας.

11. Άμεση ενίσχυση του αριθμού των Τραυματιοφορέων, αφού υπάρχουν μόνο δύο (2) Τραυματιοφορείς για όλο το Νοσοκομείο κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια. Σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό παρατηρούνται και σε διάφορες άλλες ειδικότητες όπως των Τραπεζοκόμων, Πλυντών, Διοικητικών υπαλλήλων και Τεχνικού προσωπικού. Θα πρέπει άμεσα να γίνει η επαναπροκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και πλήρης λειτουργία του Νοσοκομείου.

11Α. Άμεση αύξηση των έξι (6) υπηρετούντων Φυλάκων (των οποίων η σύμβαση λήγει 30/09/2023) αφού υπάρχει μόνο ένας (1) για όλο το Νοσοκομείο κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια και εργάζεται μόνιμα στην πύλη του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα να μην ελέγχονται οι εσωτερικοί χώροι του Νοσοκομείου.

11Β. Άμεση πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (οδηγών και πληρωμάτων ασθενοφόρου) για την εύρυθμη λειτουργεία του Νοσοκομείου και αποσυμφόρηση του ΕΚΑΒ Κιλκίς σχετικά με Εξιτήρια, Επανεξετάσεις, Επιστροφές.

12. Άμεση επιστροφή τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ στο Νομό. Δυσλειτουργία ΕΚΑΒ: Εξιτήρια, Επανεξετάσεις, Επιστροφές.

13. Πλυντήρια χρονοδιάγραμμα ανακαίνισης. Η πλύση του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου Κιλκίς λόγω της αναστολής λειτουργίας των πλυντηρίων που επί 3 έτη και πλέον έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία με ετήσιο κόστος 90.000.

14. Αντισεισμικός κανονισμός, έλεγχος στατικής επάρκειας όλων των κτηρίων του νοσοκομείου λόγο παλαιότητας.

[4]

15. Έλλειψη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (συνελεύσεις, ημερίδες, σεμινάρια..).

16. Βαφή πρόσοψης του Νοσοκομείου, ανάπλαση – διαμόρφωση του αύλειου χώρου, ανακαινίσεις τμημάτων, αντικατάσταση απαρχαιωμένου ξενοδοχειακού εξοπλισμού (κρεβάτια, στρώματα , κομοδίνα, κ.ά.).

17. Παρότι υπάρχει μελέτη στατικής επάρκειας του κτηρίου των Διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου από την 04/11/2016 από την οποία συμπεραίνεται ότι το κτίριο εγκυμονεί κινδύνους και προτείνονται άμεσα μέτρα αποκατάστασης του προβλήματος, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Σύμφωνα με την μελέτη στατικής επάρκειας του κτηρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας που διενήργησε ιδιώτης Πολίτικος Μηχανικός (αριθμ. συμβ. 98/04-11-2016) προέκυψε μεταξύ άλλων ότι: (....οι βλάβες στο δάπεδο και στις τοιχοπληρώσεις του ισογείου οφείλονται στην υποχώρηση της εσωτερικής επίχωσης επί της οποίας ήταν απλά εδραζόμενο, μη δυνάμενου να φέρει τα φορτία λειτουργείας του και αυτά των τοιχοπληρώσεων μετά την δημιουργία κενού λόγω καθίζησης των επιχώσεων…..).

17Α Λόγω παλαιότητας και διάβρωσης των κτηρίων, παρατηρείται πτώση σοβάδων στα μπαλκόνια της Α΄ πτέρυγας (κατασκευής 1937). Ίδια φαινόμενα, μικρότερης κλίμακας παρατηρούνται και στην Β΄ πτέρυγα.

17Β Το Νοσοκομείο Κιλκίς για το σύνολο των κτιριακών του εγκαταστάσεων ΔΕΝ διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας το οποίο έχει λήξει πριν χρόνια.

18. Δεν υπάρχει Ιατρός εργασίας.

19. Φιάλες ιατρικών αερίων βρίσκονται εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και σε άλλους κίνδυνους (φωτιά, πρόσκρουση οχήματος, δολιοφθορά) και απέχουν μόλις δύο (2) μέτρα από το κτήριο των Τ.Ε.Π.

20. Σε διάφορα κτίσματα του Νοσοκομείου υπάρχουν ακόμη αμιαντολαμαρίνες με ότι αυτό συνεπάγεται.

22. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και του επικουρικού προσωπικού που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθώς ήταν αρωγοί όλο το διάστημα της πανδημίας.

Comments


bottom of page