ΠΡΙΝ: Η εγκατάλειψη των νοσοκομείων έσπρωξε την Γκαϊνέ