Πρέπει να ενισχυθούν τα νοσοκομεία γιατί εκεί δίνεται η «μάχη» της ζωής

Παρέμβαση του Γ. Σιδέρη στο κανάλι Bluesky.