Πρέβεζα: Όταν τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή θα πρέπει να τιμωρούνται!