ΠΟΥ: Καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν τα πλέον τολμηρά μέτρα