Περιστολή διαδηλώσεων: Απάντηση απο δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις