ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ. ΣΙΔΕΡΗ ΣΤΟ ΚΟΝΤΡΑ

Γιώργος Σιδέρης: Η κυβέρνηση κάνει το αντίθετο απ' ό,τι έχουν ζητήσει οι υγειονομικοί