Παρεμβάσεις στη συγκέντρωση των υγειονομικών στο νοσοκομείο Ρίου