Παπανικολάου: Από την αρχή της πανδημίας δεν είχαμε τέτοιο εκρηκτικό μείγμα όπως σήμερα