Πανικός Βρούτση για τις 41000 απολύσεις, αλλά δεν παίρνει μέτρα