Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων: Ανακοίνωση για τον κορωνοϊό