Παίδων Καλλιθέας: Η τελευταία παιδίατρος έκλεισε την πόρτα