Πάτρα | "Χρίζουν" εντατικολόγους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν