Πάνος Παπανικολάου: Πολλές συμβάσεις στα νοσοκομεία δεν θα ανανεωθούν