Πάνος Παπανικολάου ΟΔΙΚ: Ψέμα της κυβέρνησης η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα