Πάνος Παπανικολάου: Θεωρούν τους υγειονομικούς αναλώσιμους