Πάνος Παπανικολάου: Δεν έχουν γίνει αναγκαίες προσλήψεις. Έχουν κηρύξει πόλεμο στους υγειονομικούς