Πάνος Παπανικολάου: Ακαταδίωκτο για την επιτροπή αλλά όχι για τους γιατρούς που λένε την αλήθεια