Ο φαύλος κύκλος των χαμένων ασθενών και η αντιφατικές μέθοδοι για τη μέτρηση τους