Ο Π. Παπανικολάου για τον πόλεμο που έχει κηρύξει η κυβέρνηση ενάντια στους υγειονομικούς