Ο πρόεδρος ένωσης ιατρών νοσοκομείου και κέντρων υγείας Καρδίτσας Έκτορας Γάζος στον Astra