Ο λαός να απαιτήσει υπηρεσίες Υγείας ανάλογες του πλούτου που παράγει