Ο ιατρός Γιάννης Γαλανόπουλος για το νομοσχέδιο για ΕΣΥ