Ο διοικητής στο Λαϊκό προετοιμάζει την επαναφορά ρων εργολάβων