Ο Γ. Σιδέρης σε εκδήλωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικευόμενοι γιατροί