Ο Γ. Σιδέρης μέλος της ΕΙΝΑΠ στον ΚΟΝΤΡΑ και στο ALERT