Ο Γενικός Γραμματέας ΟΕΝΓΕ Παναγιώτης Παπανικολάου για το νομοσχέδιο για ΕΣΥ