Ούτε ένα εμβόλιο στο Οροπέδιο, τεράστια κενά σε ΠΦΥ και νοσοκομείο