ΟΣΥΑΠΕ: Δεκάδες εκατομμύρια για την επικοινωνιακή πολιτική