ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΕΥΡΗ