Οι γιατροί Χ. Δάβουλος από Πάτρα και Β. Παπαμιχάλης από Σέρρες για την πανδημία