Οι αστοχίες της Κυβέρνησης φέρνουν γενική καραντίνα