top of page

ΟΕΝΓΕ προς τον Διοικητή του Γ.Ν «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Αθήνα 22 Ιουνίου 2020

Α.Π:10417

Προς τον Διοικητή του Γ.Ν «ΘΡΙΑΣΙΟ»


Με την από 24/4/20 ανακοίνωση της Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ σας είχαμε ζητήσει - μεταξύ άλλων - τον ορισμό προσωρινού προϊσταμένου στο Χειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πράξη για την οποία καθυστερήσατε αδικαιολόγητα για 2 και πλέον μήνες.


Με την υπ. Αριθμόν 9912/7-5-20 απόφαση σας, ορίσατε Προσωρινό Προϊστάμενο του Τμήματος.

Το σκεπτικό της απόφασης σας, μας προξενεί εύλογα ερωτήματα ως προς την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.


Συγκεκριμένα:


Αγνοήσατε την εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Yπηρεσίας ως προς την σειρά κατάταξης των υποψηφίων (όπως ο Ν.2690, αρθρο 20 παρ.1 ορίζει) η οποία έγινε σύμφωνα με τα - σωστά κατά την νομολογία και κατά την γνώμη μας - κριτήρια. Ορίσατε άλλον συνάδελφο από τον πρώτο στη σειρά κατάταξης, ‘’υπερπηδώντας’’ τους υπόλοιπους 3 Διευθυντές του Τμήματος, χωρίς την ειδική αιτιολόγηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2690/1999.


Μπορεί ο νόμος να σας δίνει το δικαίωμα να ορίζετε εσείς σαν διοικητής τον προσωρινό προϊστάμενο ενός τμήματος, δεν έχετε όμως το δικαίωμα να το κάνετε κατά το δοκούν, επινοώντας κριτήρια όπως «συστατικές επιστολές», «παραγωγικότητα», «εμπειρία στις διαδικασίες και στην κουλτούρα του ΕΣΥ».

Για ποια «εμπειρία στις διαδικασίες και στην κουλτούρα του ΕΣΥ» κάνετε λόγο όταν ψάχνετε και φτιάχνετε κριτήρια στα μέτρα σας, ερμηνεύετε τους νόμους όπως σας βολεύει και τους εφαρμόζεται όπως σας εξυπηρετεί, αξιοποιώντας τυχόν «δημιουργικές ασάφειες»;


Επιβεβαιώνεται ότι τελικά η απόφαση σας εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες και όχι «την εύρυθμη λειτουργία ενός τόσο κομβικού τμήματος του νοσοκομείου όπως είναι το Χειρουργικό».


Αν πράγματι σας ενδιέφερε η εύρυθμη λειτουργία της Χειρουργικής δε θα γράφατε στα «παλαιότερα των υποδημάτων σας» το έγγραφο των 5 γιατρών του τμήματος που τοποθετούνται υπεύθυνα για το ποιος καλύτερα μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή την αναγκαιότητα.


Γιατί στην περίπτωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος ορίσατε προσωρινό προϊστάμενο και επιστημονικά υπεύθυνο με βάση το κριτήριο της αρχαιότητας. Αυτή είναι η αντίληψη σας για «τις διαδικασίες και την κουλτούρα του ΕΣΥ»; Να χρησιμοποιείτε δύο μέτρα και δύο σταθμά;


Αν πράγματι σας ενδιέφερε θα κατανοούσατε ότι η εύρυθμη λειτουργία ενός τμήματος στο δημόσιο σύστημα υγείας προϋποθέτει πάνω από όλα την αγαστή συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων και τη συλλογικότητα, την οποία με την απόφαση σας δυναμιτίζετε.


Αν πράγματι σας ενδιέφερε θα είχατε προκηρύξει τις κενές οργανικές θέσεις του τμήματος.


Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε:


· Την άμεση ανάκληση της απόφασης και τον διορισμό ως Προϊσταμένου ενός από τους Διευθυντές του Τμήματος, σύμφωνα με την εισήγηση (γνώμη) του ΔΙΥ, που να λαμβάνει υπόψη την αρχαιότητα και την διοικητική του επάρκεια δεδομένης της υψηλής επιστημονικής επάρκειας των υποψηφίων.


· Την άμεση προκήρυξη σε θέσεις Επιμελητή Β’ των δύο κενών οργανικών θέσεων του Τμήματος, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ήδη προκηρυχτεί όπως προβλέπεται, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του.


Η θέση της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. είναι:


1. Να μην υπάρχει καμία απολύτως κυβερνητική εμπλοκή σε αυτές τις διαδικασίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση μέσω των διορισμένων από αυτήν εκάστοτε διοικητών.


2. Τα καθήκοντα του προϊστάμενου διευθυντή να περιορίζονται κυρίως στην εκπαίδευση των ειδικευομένων και να είναι προσωρινά (π.χ. για 4 ή 5 έτη).


3. Όλες οι αποφάσεις διοίκησης του τμήματος να λαμβάνονται από το Συμβούλιο του Τμήματος όπου συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι ειδικευμένοι με ψήφο και οι ειδικευόμενοι με συμβουλευτική ψήφο.


4. Η επιλογή του προϊστάμενου διευθυντή προσωρινής θητείας να γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τον αντίστοιχο Τομέα (από το ίδιο εκλεκτορικό σώμα που ψηφίζει για τις βαθμολογικές εξελίξεις).


ΟΕΝΓΕ

Commentaires


bottom of page