top of page

ΟΕΝΓΕ: Με αγροτικούς γιατρούς μπαλώνονται οι υγειονομικές ανάγκες ιδιωτικών πλοίων

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την κάλυψη δρομολογίων ιδιωτικών πλοίων με αγροτικούς γιατρούς. Δύο γιατροί που τοποθετήθηκαν για υπηρεσία υπαίθρου στο ΠΙ Καλυβών - Κ.Υ Βάμου-Πλοίο Χανίων υποχρεώνονται να παρέχουν σχεδόν αποκλειστική εργασία σε πλοία μεγάλων ακτοπλοϊκών εταιριών, αφήνοντας ακάλυπτο το περιφερικό ιατρείο και υποστελεχωμένο το Κέντρο Υγείας (Κ.Υ). Μάλιστα, ζητήθηκε από τον ένα γιατρό να δουλεύει στο πλοίο και Σαββατοκύριακα λόγω αυξημένου αριθμού επιβατών (δηλαδή επταήμερη εβδομαδιαία απασχόληση), ενώ του είχε γνωστοποιηθεί ότι δεν θα συμπεριληφθεί σε καθεστώς εφημέρευσης!


Από το 2006 προβλέπεται η διάθεση γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοία. Ενώ οι αγροτικοί γιατροί συχνά έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από τις ιατρικές σχολές και δεν έχουν ακόμη κλινική εμπειρία, υποχρεώνονται να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) σε επιβάτες και πλήρωμα πλοίων, απουσία επίβλεψης ειδικευμένου γιατρού. Ακόμη και ορισμένοι γιατροί που κάνουν αγροτικό αφού έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητα (πριν δώσουν εξετάσεις για τον τίτλο) έχουν υποτυπώδη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική φροντίδα (ειδικά Ακτινολόγοι, Βιοπαθολόγοι, Ψυχίατροι). Δεν υπάρχει καν μέριμνα των πλοιάρχων για «εκπαίδευση - εξοικείωση σε τεχνικές ατομικής επιβίωσης» των γιατρών, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 785/30.6.2006 και επιβάλλεται από Διεθνείς Συμβάσεις (STCW). Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται οι κίνδυνοι για γιατρούς (που αγνοούν τη χρήση μέσων διάσωσης και επιφορτίζονται με δυσανάλογες ευθύνες) αλλά και για ασθενείς (που δεν λαμβάνουν το επίπεδο της περίθαλψης που δικαιούνται).

Ο θεσμός της υπηρεσίας υπαίθρου χρησιμοποιείται εδώ και 55 χρόνια για το «μπάλωμα» κενών σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες ακόμη και τριτοβάθμιες δομές υγείας, αξιοποιώντας ιατρούς που δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και πείρα, αντί για μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών. Αγροτικοί γιατροί μετακινούνται συνεχώς σε υποστελεχωμένα τμήματα νοσοκομείων, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τις αποψιλωμένες δομές της ΠΦΥ. Οι μετακινήσεις εντάθηκαν την περίοδο της πανδημίας, κατά τη διάρκεια της οποίας καλούνταν ανειδίκευτοι απόφοιτοι ιατρικής να στελεχώσουν όπως-όπως ακόμη και τα τμήματα Covid, ενώ η πρακτική άσκηση των φοιτητών στις κλινικές σταμάτησε.


Μάλιστα, το Υπουργείο προτίθεται (με το επικείμενο νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη) να καλύψει πρόχειρα μέρος των αναγκών σε περιφερειακά νοσοκομεία με την καθιέρωση υποχρεωτικής προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι μηνών σε νοσοκομείο (πριν το «αγροτικό»), αντί να προχωρήσει σε αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών.


Η χρησιμοποίηση αγροτικών γιατρών για το μπάλωμα κενών στις δημόσιες δομές υγείας και στα ιδιωτικά πλοία εξυπηρετεί τη διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της υγείας. Σημασία για τις κυβερνήσεις δεν έχει η παροχή ποιοτικών δωρεάν υπηρεσιών υγείας, αλλά η εξοικονόμηση κρατικών δαπανών, με την ταυτόχρονη πρόχειρη κάλυψη πολλαπλών πόστων από το ελάχιστο δυνατό περιπλανώμενο εξουθενωμένο ιατρικό προσωπικό, εις βάρος της ασφάλειας και της υγείας ασθενών και γιατρών. Στην προσπάθεια περιορισμού του κόστους, δεν διστάζουν να απαξιώσουν τελείως την απαραίτητη ΠΦΥ, παραμελώντας την πρόληψη, και καθιερώνουν τον προσωπικό γιατρό ως «φραγμό» για την πρόσβαση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία, αναγκάζοντας τελικά ασθενείς σε ολοένα μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Παράλληλα, ενισχύουν την κερδοφορία ισχυρών πλοιοκτητών και εφοπλιστών, απαλλάσσοντάς τους από το κόστος για τη μισθοδοσία γιατρών απαραίτητων για τη στελέχωση των πλοίων τους και επιβαρύνοντας το κράτος με το κόστος αυτό.


Απαιτούμε από το Υπουργείο την κατάργηση της στελέχωσης ιδιωτικών πλοίων με αγροτικούς γιατρούς. Απαιτούμε κανένας γιατρός να μην εξαναγκάζεται σε επταήμερη εργασία και απλήρωτες υπερωρίες. Διεκδικούμε:

  • Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της υγείας και πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων μονάδων υγείας με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό.

  • Σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, πενθήμερο 6ωρο, με μία ενεργή εφημερία τη βδομάδα και ρεπό την αμέσως επόμενη μέρα.

  • Πλήρη ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος ΠΦΥ, με πυρήνα το Κ.Υ, σε διασύνδεση με τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ, πλήρως στελεχωμένου με μόνιμο προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, που θα ικανοποιεί καθολικά όλο το 24ωρο τις ανάγκες σε σύγχρονες υπηρεσίες πρόληψης, δημόσιας υγείας, υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, οδοντιατρικής φροντίδας, ψυχικής υγείας, προγεννητικού ελέγχου, κατ’ οίκον νοσηλείας κοκ.

Comments


bottom of page