Ξανθός: Δεν υπάρχουν 2000 γενικοί γιατροί εκτός ΕΣΥ