top of page

Ν. Νταφούλης: Εργαζόμαστε σε «πολεμικές» συνθήκες με ελάχιστο προσωπικό

Σύσκεψη φορέων και σωματείων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο του ΓΝΛ, μετά από κάλεσμα της ΕΙΝΚΥΛ, ώστε να αναδειχθεί η κατάσταση τόσο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όσο και στα Κέντρα Υγείας.


Ο πρόεδρος της ΕΙΝΚΥΛ στην τοποθέτησή του επισήμανε πως «εργαζόμαστε σε πολεμικές συνθήκες με ελάχιστο προσωπικό», ενώ ανέλυσε διεξοδικά όλα τα προβλήματα κυρίως σε ότι αφορά το ΓΝΛ.


Ενδιαφέρον είχε η παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας Βασίλη Πινακά, ο οποίος ανέλυσε τα έργα που έχει υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για το χώρο της Δημόσιας Υγείας. Στη συνέχεια έκανε ειδική μνεία στο θέμα της Συνδετήριας Πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, για την οποία τόνισε πως προχωρούν οι διαδικασίες, ενώ μήνας ορόσημο είναι ο προσεχής Ιανουάριος.Αναλυτικά, η εισήγηση της ΕΙΝΚΥΛ:

«Σε υλοποίηση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΙΝΚΥΛ, το ΔΣ της ΕΙΝΚΥΛ προσκάλεσε σωματεία και φορείς της πόλης για την ενημέρωση και την ανάδειξη των χρονιζόντων σοβαρών προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με σκοπό την συζήτηση προτάσεων, την αναζήτηση λύσεων και την διαμόρφωση και δρομολόγηση διεκδικητικού πλαισίου δράσεων για την διάσωση του Νοσοκομείου, το οποίο φυλλορροεί, κτυπημένο από την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και την χρονία εγκατάλειψη των υποδομών του στην φθορά του χρόνου.

Η κατάσταση πλέον κρίνεται κρίσιμη και ενδεχομένως μη αναστρέψιμη ως προς κάποιες παραμέτρους και λειτουργικές ενότητες.


1. ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ


1.1 Ιατρική Υπηρεσία


Η δραματικές ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων σε μερικές περιπτώσεις έχει φθάσει σε κριτικό όριο επισφαλούς λειτουργίας.


Το μη ιατρικό πλην ειδικευομένων προσωπικό έχει μειωθεί στα 612 άτομα από περίπου 1.000. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται 450 μόνιμοι εργαζόμενοι με τους λοιπούς να ευρίσκονται στην ομηρία διαφόρων τύπων ελαστικών σχέσεων εργασίας, οι οποίες αυξάνονται με τον χρόνο αντικαθιστώντας μόνιμο προσωπικό που αποχωρεί για συνταξιοδότηση ή άλλους λόγους.


Το ιατρικό προσωπικό περιλαμβάνει 107 μόνιμους ειδικούς ιατρούς του ΕΣΥ, περιλαμβανομένων και των επιστημόνων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ενώ 7 ιατροί έχουν μετακινηθεί με διοικητικές αποφάσεις της 5ης ΥΠε σε άλλα νοσοκομεία ακόμα και άλλων πόλεων, δηλαδή στην πραγματικότητα παρέχουν υπηρεσίες στο ΓΝΛ 100 ειδικοί ιατροί, εκ των οποίων στο πρόγραμμα εφημεριών συμμετέχουν οι 97.


Κενές οργανικές θέσεις ειδικών ιατρών καλύπτουν 13 συνάδελφοι ως επικουρικό ιατρικό προσωπικό.


Κάποια Κλινικά Τμήματα πρώτης γραμμής αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και το πρόγραμμα εφημεριών, κάποια με δυσχέρεια και επισφάλεια ανταποκρίνεται στην πίεση των αιτημάτων παροχής υγείας. Συγχρόνως οι επερχόμενες αποχωρήσεις ειδικών ιατρών είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε για άλλους λόγους, απ’ ότι φαίνεται δεν υπάρχει διάθεση, ούτε πρόβλεψη, ούτε οι απαραίτητες ενέργειες για να αντικατασταθεί. Το χειρότερο είναι δε ότι όλες οι αποχωρήσεις αφορούν σε έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό που αφήνει σημαντικά και δυσαναπλήρωτα κενά.


Σε θέσεις ειδικευομένων υπηρετούν 118 ιατροί, ενώ κάποια Τμήματα ή στερούνται ειδικευομένων ή έχουν ελλιπή κάλυψη των διαθεσίμων θέσεων, πιθανώς λόγω αφ’ ενός μεν της προοπτικής υποβάθμισης του νοσοκομείου, αφ’ ετέρου δε λόγω της εξουθενωτικής υπερεργασίας στην οποία υποχρεώνονται οι ιατροί, η οποία καθιστά τις θέσεις ειδίκευσης στο ΓΝΛ μη ελκυστικές.


Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ο αριθμός των μονίμων ιατρών υπολείπεται ακόμα και των 123 θέσεων που προβλέπει ο κάκιστος και εξωπραγματικός μνημονιακός οργανισμός του 2012-2013, ο οποίος εξαΰλωσε εν μία νυκτί όλες τις κενές τότε οργανικές θέσεις.


Σημειωτέον ότι στις 300 κλίνες θα έπρεπε να αναλογούν τουλάχιστον 165 – 180 ειδικοί ιατροί μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης, πλην των λοιπών επιστημόνων (φαρμακοποιών, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, διαιτολόγων κτλ).


Λόγω της υποστελέχωσης οι Κλινικές του Γ.Ν. Λάρισας καταρρέουν η μια μετά την άλλη.


Η Παιδιατρική κλινική, το Ογκολογικό, η Μ.Ε.Θ, το Τ.Ε.Π, το Γαστρεντερολογικό, το Ακτινολογικό και η Μ.Τ.Ν, τα εργαστήρια βιώνουν καθημερινά με άγχος την πίεση της υποστελέχωσης.


1.2 Νοσηλευτική Υπηρεσία


Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα τις πολλές και μειωμένες σε αριθμό εργαζομένων βάρδιες, που έχουν ως αποτέλεσμα την εξουθένωση του προσωπικού, την απώλεια ρεπό και αδειών και την δυσαρέσκεια των αρρώστων. Σημαντικό πρόβλημα είναι επίσης η αποχώρηση μόνιμου έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού και η ελλιπής αντικατάσταση του με επικουρικό και χωρίς εμπειρία προσωπικό.


2. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Ο αξονικός τομογράφος χρήζει αντικατάστασης. Σε περίπτωση βλάβης η επισκευή του θα είναι είτε ανέφικτη, είτε χρονοβόρα και πολυέξοδη. Ενδεχομένως οι υπεκφυγές και τα προσκόμματα για την μη αντικατάσταση τόσα χρόνια του αξονικού υποκρύπτουν μία ακόμα εκκολαπτόμενη ΣΔΙΤ στο εξάμβλωμα του νέου ΕΣΥ.


Μία σειρά άλλων μηχανημάτων, που έχουν υπερβεί το προσδόκιμο ζωής τους ή αδυνατούν να καλύψουν σύγχρονες διαγνωστικές ανάγκες λόγω πεπερασμένης τεχνολογίας, χρήζουν επίσης αντικατάστασης.


Σημαντικές είναι επίσης οι ελλείψεις νέου εξοπλισμού, σε αριθμό και τεχνολογία, ενώ η προβληματική τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δημιουργούν σημαντικά προβλήματα και αυξάνουν το κόστος, τόσον το χρηματικό, όσον και το κόστος υγείας από την μη πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων.


Επίσης μηχανήματα δεν χρησιμοποιούνται και δεν διενεργούνται εξετάσεις όπως μαστογραφία, υπερηχοτομογράφημα μαστού, μαγνητική μαστογραφία λόγω έλλειψης ή αποχώρησης εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

ΥΛΙΚΆ

Οι ελλείψεις. Σε υλικά είναι καθημερινό φαινόμενο καθώς ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου έχει εξαντληθεί από το καλοκαίρι. Αέρια αίματος , φλεβοκαθετήρες , αιμοκαλλιέργειες , εργαστηριακές εξετάσεις , σεντόνια , πάνες , διαλύματα αιμοκάθαρσης κτλ είναι σε καθημερινή έλλειψη και λειτουργούμε χωρίς τους κανόνες ασφαλείας.


3. ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Είναι εμφανής η εγκατάλειψη στην φθορά του χρόνου των πεπαλαιωμένων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΓΝΛ.


Χώροι ελλιπείς, ακάθαρτοι θίγουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και των αρρώστων, θέτουν εν αμφιβόλω στα μάτια του επιπόλαιου αξιολογητή το επιστημονικό κύρος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, δυσχεραίνουν τις συνθήκες νοσηλείας και συχνά αποτρέπουν την προσέλευση αρρώστων που θα επέλεγαν το νοσοκομείο για περίθαλψη.


Για τους ανελκυστήρες και την επικινδυνότητα τους έχουν γίνει ατέλειωτες καταγγελίες. χωρίς όμως αυτές να επιφέρουν λύσεις. Αντιθέτως είμαστε μάρτυρες επικίνδυνων εγκλωβισμών, ακόμα και διασωληνωμένων αρρώστων, καθώς και ατυχήματος με πτώση κλωβού. Τρία φρεάτια παλαιών εκτός χρήσης ανελκυστήρων παραμένουν χωρίς αξιοποίηση παρά τις ανάγκες σε ανελκυστήρες και διαχωρισμού των κυκλωμάτων κίνησης αρρώστων, προσωπικού, επισκεπτών και μολυσματικών.


Απαιτούμε την παρουσίαση χρονοδιαγράμματος για την βελτίωση των συνθηκών στο κτίριο του ΓΝΛ και την επιτακτική καταγραφή και αντιμετώπιση των δυνητικών κινδύνων, οι οποίοι ελλοχεύουν από την χρήση παρωχυμένων εγκαταστάσεων και πεπαλαιωμένων υποδομών.


Όσον για τις λύσεις, στις 28/9/2022 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2023, κατά το οποίο δεν με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ πίστωση για την συνδετήρια πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας!


Ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου δεν αρχίζει παρά τις παραπλανητικές διαβεβαιώσεις κατά καιρούς, πιθανώς γιατί σχεδιάζεται να ενταχθεί στην νέα γενιά ΣΔΙΤ της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.


Δεν ανεχόμαστε πλέον αυτήν την κατάσταση που τρώει τις σάρκες του οργανισμού του ΓΝΛ μέχρι να το καταντήσει ένα απαξιωμένο κουφάρι.


Το ΓΝΛ έχει τεράστια προσφορά, μακρά παράδοση και ιστορία, επιστημονικό προσωπικό με αναγνωρισμένο κύρος και κανείς δεν δικαιούται να πειραματίζεται με το μέλλον του και να ενεργεί ερήμην των ανθρώπων που αποτελούν την ζώσα υπόσταση του.


Δεν θα επιτρέψουμε την βαρβαρότητα της διάλυσης των νοσοκομείων και της δημόσιας υγείας προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων».


Comments


bottom of page