Νταφούλης: Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχει ξεπεράσει τα όρια του