ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΠΛΗΘΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΕΙΧΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ